1 ALLMÄNT

Vi som tillhandahåller webbplatsen och webbutiken på www.pellepetterson.se och www.pellepetterson.com (”Hemsidan”) är PPY Production AB, org. nr. 556689-6857, Kungsporten 1C, 427 50 Billdal, Sverige (”PPY”). Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses PPY.  
Du måste vara minst 18 år för att, utan vårdnadshavares godkännande, få registrera ett medlemskonto hos oss, kunna ansöka om kredit (faktura eller delbetalning) eller för att köpa produkt(er) genom Hemsidan. 

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor för Hemsidan (”Allmänna Villkor”) och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter att de justerade Allmänna Villkoren har gjorts tillgängliga på Hemsidan. Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, ansökan om kredit (faktura eller delbetalning), registrering av medlemskonto hos oss, prenumeration på vårt nyhetsbrev och/eller användande av några av våra tjänster på Hemsidan godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor och intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. 

För frågor eller funderingar gällande sändningar till Australien, Nya Zeeland och USA, vänligen kontakta oss på Websupport@pellep.se

 

Newsletter

Get the latest news and receive exclusive offers from the world of Pelle P.