3 PRISER OCH AVGIFTER

Alla priser som anges på hemsidan är inklusive moms. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter.


Vi reserverar oss för eventuella tekniska tryck- och skrivfel och produktförändringar på hemsidan. Vi reserverar oss även för eventuella fel i lagersaldo, slutförsäljning samt att produkten i våra produktbilder kan avvika från den verkliga produkten.

 

Vänligen notera att fraktavgiften i enstaka fall kan komma som en separat kostnad/faktura. 


3.1 Våra avgifter i Sverige

Fraktavgift vid köp från 1000 SEK: 0 SEK
Fraktavgift vid köp under 1000 SEK: 60 SEK
Returfrakt: 60 SEK
Outlösta paket: 60 SEK

 

3.2 Våra avgifter utanför Sverige

Fraktavgift vid köp från 150 EUR: 0 EUR
Fraktavgift vid köp under 150 EUR: 15 EUR 
Outlösta paket: 12 EUR


Newsletter

Get the latest news and receive exclusive offers from the world of Pelle P.