9 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

PPY är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, personnummer, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Det primära syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att administrera dina inköp och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte för att vi och/eller våra partners ska kunna förse dig med relevant information och relevanta erbjudanden från oss eller våra externa partners via bland annat elektroniska kommunikationstjänster, såsom e-post och sms. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av bolag inom samma koncern som PPY samt av PPYs andra externa samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag både inom och utanför EU/EES.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina inköp och dina aktiviteter på Hemsidan – läs vidare här om de cookies vi använder oss av. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Vidare kan vi och Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av Hemsidan och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. 

Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Dina personuppgifter kan därför komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor, däribland i länder utanför EU/EES. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man i de fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, senast gjorda inköp, betalningssätt och kontosaldo om du har kredit hos oss och annan information som du har lämnat till oss som kund. Vi kan komma att spara och behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål enligt ovan i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört. Vi ser dig som kund under den tid som du avbetalar något av dina köp eller använder dig av några av våra tjänster på Hemsidan. Vi ser dig även som kund under den tid som en eventuell garantitid löper på någon produkt som du har köpt hos oss.

Genom att du köper produkt(er) ur vårt sortiment, registrerar ett medlemskonto hos oss, prenumererar på våra nyhetsbrev eller ansöker om kredit (faktura eller delbetalning) samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress. 


Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa till oss på telefonnummer +46 (0)31-708 47 80, mejla till oss på 
Websupport@pellep.se eller skriva till PPY Production AB, Kungsporten 1C, 427 50 Billdal, och meddela oss detta. Du har som kund rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

 

 

Newsletter

Get the latest news and receive exclusive offers from the world of Pelle P.