7 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med sina inköp och med vår service. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi göra vårt bästa för att lösa situationen. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr

Svensk materiell rätt gäller för dessa Allmänna Villkor. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

 

Newsletter

Get the latest news and receive exclusive offers from the world of Pelle P.